پیست های بیش تری از «گرن توریسمو» بارانی می شود

0

کازونوری یامائوچی، خالق مجموعه بازی‌های گرن توریسمو اعلام کرد که در آینده پیست‌های بیشتری از بازی «گرن توریسمو اسپورت» شرایط آب و هوای بارانی را ارائه خواهند کرد.

پاسخ دهید