«سن عقل» سارتر در بازار ایران

0

رمان «سن عقل» به قلم ژان پل سارتر، با ترجمه حسین سلمانی نژاد توسط نشر چشمه وارد بازار کتاب ایران شده است. 

ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، در سال ۱۹۰۵ در پاریس به دنیا آمد. او از بنیان گذاران مکتب  اگزیستانسیالیسم است و  بر این باور بود که انسان آزادی اختیار دارد و خودش باید سرنوشت خودش را انتخاب کند. تفکرات هایدگر تاثیر زیادی بر روی فلسفه سارتر داشت. البته سارتر بر خلاف هایدگر برای بیان تفکراتش سعی می کرد از ابزارهای مختلفی همچون داستان، نمایشنامه و داستان هم استفاده کند. 

رمان «سن عقل» ۳۷۵ صفحه دارد و دارای ۱۸ فصل است. قیمت این کتاب ۳۰ هزار تومان است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

به طرف او چرخیده بود و به نظر می رسید منتظر چیزی است. باید این راه را تا آخرش می رفت. دانیل با نفرت فکر کرد «که این طور! با جان خودم حق شناس به نظر می رسد!» مثل مالوینا، وقتی کتکش زده بود.

مارسل گفت «شما! شما این را از خودتان پرسیدید! ولی او… دانیل، تنها کسی که در این دنیا به من علاقه دارد، شمایید.»

دانیل بلند شد، رفت نزدیکش نشست و دستش را گرفت. دستی وارفته و تب دار، مثل کسی که دارد اعتراف می کند. بدون هیچ حرفی آن را در دستش نگه داشت. به نظر می رسید که مارسل در حال جنگیدن با اشک هایش است. به زانوهایش نگاه می کرد.

«مارسل، اگر بچه از بین برود، برای تان فرقی نمی کند؟»

مارسل حرکتی از روی خستگی کرد. «می خواهید چه کار کنیم؟»

منبع: خبرگزاری مهر

پاسخ دهید