بازی «خدای جنگ» سیزن پس نخواهد داشت

0

طبق تایید کوری بارلاگ، در بازی «خدای جنگ» خبری از سیزن پس نخواهد بود (سیزن پس یعنی دسترسی به تمام یا بخشی از محتویات قابل دانلود با یک تخفیف قابل توجه). 

پاسخ دهید